Skip to main content
alkohol

Współuzależnienie od alkoholu – jak je rozpoznać?

Alkoholizm jest uznawany za poważną chorobę psychiczną i społeczną, która manifestuje się przez utratę kontroli nad spożyciem alkoholu i jego nadmierną konsumpcję. Charakteryzuje się ona przymusem do picia, rozwojem tolerancji (coraz większe ilości alkoholu są potrzebne, aby osiągnąć pożądane efekty), a także występowaniem objawów odstawiennych przy próbie zaprzestania picia. Alkoholizm ma głęboki wpływ nie tylko na zdrowie fizyczne, ale także psychiczne osoby uzależnionej, prowadząc do problemów w relacjach międzyludzkich, trudności w pracy oraz różnych komplikacji zdrowotnych, takich jak uszkodzenie wątroby, choroby serca, a nawet zaburzenia psychiczne.

Przyczyny alkoholizmu

Przyczyny alkoholizmu są złożone i często indywidualne. Obok predyspozycji genetycznych, znaczącą rolę odgrywają czynniki środowiskowe, takie jak wpływ rodziny, dostępność alkoholu, presja społeczna czy przeżyte traumy. Problemy emocjonalne i psychiczne, takie jak depresja, lęk, czy niskie poczucie własnej wartości, mogą również przyczyniać się do rozwoju uzależnienia. Istotne jest także, że spożywanie alkoholu często jest społecznie akceptowane i nawet promowane, co może utrudniać rozpoznanie i leczenie problemu.

Skutki alkoholizmu

Konsekwencje alkoholizmu są dalekosiężne. Fizycznie, chroniczne nadużywanie alkoholu może prowadzić do poważnych chorób, takich jak marskość wątroby, choroby sercowo-naczyniowe czy neuropatie. Na poziomie psychicznym, alkoholizm może prowadzić do depresji, lęku, zaburzeń snu oraz problemów z pamięcią i koncentracją. Społecznie, uzależnienie od alkoholu często prowadzi do konfliktów rodzinnych, rozwodów, problemów zawodowych, a nawet do problemów z prawem.

Współuzależnienie od alkoholu

Współuzależnienie od alkoholu to zjawisko, w którym osoby bliskie alkoholikowi, takie jak partnerzy, dzieci czy przyjaciele, adaptują swoje zachowania i emocje w odpowiedzi na uzależnienie. Często podejmują one próby kontrolowania picia osoby uzależnionej, przejmują odpowiedzialność za jej problemy i zachowania, a także pomagają ukrywać problem przed światem zewnętrznym. Współuzależnienie może prowadzić do psychicznego i emocjonalnego wyczerpania, pogorszenia jakości życia i własnych problemów zdrowotnych.

Przyczyny współuzależnienia

Współuzależnienie często rozwija się w rodzinach, gdzie alkoholizm był obecny przez wiele pokoleń, prowadząc do powstania niezdrowych wzorców zachowań. Osoby współuzależnione mogą mieć niską samoocenę, trudności w wyznaczaniu granic w relacjach, czy też poczucie odpowiedzialności za dobrostan innych. Często nie zdają sobie sprawy z własnego współuzależnienia, uznając swoje zachowania za normalne i konieczne.

Kto jest na nie narażony

Na współuzależnienie szczególnie narażone są osoby, które dorastały w rodzinach, gdzie alkoholizm był problemem, ponieważ mogą nie zdawać sobie sprawy, że ich zachowania nie są zdrowe. Również partnerzy i bliscy osób uzależnionych są narażeni, ponieważ często przejmują na siebie ciężar problemu, starając się “uratować” osobę uzależnioną.

Rozpoznawanie współuzależnienia

Współuzależnienie można rozpoznać przez obserwację wzorców zachowań, takich jak nadmierna troska o osobę uzależnioną, próby kontrolowania jej zachowań, ignorowanie własnych potrzeb na rzecz potrzeb osoby uzależnionej, a także poczucie winy i odpowiedzialności za jej zachowania.

alkohol

Leczenie alkoholizmu: Poznań

W leczeniu alkoholizmu w Poznaniu kluczowa jest kompleksowa opieka, obejmująca terapię indywidualną i grupową, wsparcie rodziny oraz ewentualnie leczenie farmakologiczne. W Poznaniu dostępne są specjalistyczne ośrodki, które oferują skuteczne programy leczenia alkoholizmu, w tym indywidualne podejście do każdego pacjenta, wsparcie w zakresie psychoterapii oraz edukację dotyczącą uzależnienia.

Wyleczenie z alkoholizmu

Proces wyleczenia z alkoholizmu jest trudny i wymaga czasu, zaangażowania oraz wsparcia ze strony bliskich i profesjonalistów. Ważna jest kontynuacja terapii, uczestnictwo w grupach wsparcia, a także rozwiązywanie podstawowych problemów emocjonalnych i psychicznych, które mogły przyczynić się do rozwoju uzależnienia. Kluczowe jest także wsparcie w procesie budowania zdrowych relacji oraz nauki radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami bez uciekania się do alkoholu.