Skip to main content
Jak poradzić sobie z depresją

Czym jest depresja i nerwica?

Objawy depresji

Depresja zazwyczaj rozwija się powoli. Stopniowo pogarsza się nastrój, pojawia się smutek i narasta przygnębienie. Zgodnie z raportami Światowej Organizacji Zdrowia depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie. Kobiety chorują na depresję nawet do 3 razy częściej niż mężczyźni, zaś ryzyko zachorowań wzrasta wraz z wiekiem, u osób po 50 tym roku życia jest to jedna z głównych przyczyn hospitalizacji. Największym zagrożeniem w przypadku tej choroby jest samobójstwo.

Depresja niesamowicie zaburza funkcjonowanie chorego w społeczeństwie. Popada on w częste konflikty ze współmałżonkiem i rodziną, jego wydajność w pracy znacznie się zmniejsza, zwiększa się natomiast absencja w pracy, chory często również traci zatrudnienie.

W objawach głębokiej depresji pacjent odbiera w sposób istotnie beznadziejny otaczającą go rzeczywistość, nie widząc możliwości zmian. Temu stanowi towarzyszą często urojnia prześladowcze i urojenia winy. Chory wyolbrzymia wszystkie spotykające go niepowodzenia i obwinia się za nie. Niektóre osoby dotknięte depresją, nie widząc dla siebie innego rozwiązania, decydują się na samobójstwo.

Objawy depresji

Na szczęście leczona depresja zazwyczaj gwarantuje powrót do zdrowia. W przypadku ciężkiej depresji zaleca się pobyt w szpitalu i należy się do tego zalecenia zastosować, gdyż w warunkach szpitalnych chory ma stałą opiekę i nadzór, co jest niezwykle istotne, biorąc pod uwagę możliwość popełnienia przez chorego samobójstwa. Ważne jest, aby nawet po ustąpieniu objawów, chory pozostawał w stałym kontakcie z lekarzem.

Objawy nerwicy

Wraz z rozwojem cywilizacji, znaczna część społeczeństwa uskarża się na problemy, które przybierają postać nerwicy. Nerwica to kolejna, niezwykle popularna choroba cywilizacyjna. Jej rozwojowi sprzyjają czynniki, takie jak: ciągły pośpiech, zwiększona rywalizacja, nadmierny hałas, urbanizacja oraz inne czynniki stresogenne.

Duża część objawów nerwicowych nie wymaga leczenia. Wystarczy solidny odpoczynek, zmiana pracy na spokojniejszą, znalezienie się w sprzyjającym środowisku rodziny i przyjaciół. W takich sytuacjach objawy ustępują samoczynnie. W przypadku długotrwałego utrzymywania się negatywnych objawów, należy zgłosić się do lekarza. I tutaj w większości przypadków wystarczy pomoc internisty, jednak kiedy objawy nerwicy lub depresji utrzymują się przez dłuższy czas, konieczna jest wizyta u lekarza psychiatry.

O nerwicy mówimy wtedy, gdy pewne objawy nerwicowe utrzymują się przez dłuższy czas. Do objawów tego typu zaliczamy: pocenie się, skurcze jelit, częste biegunki, niepokój, zaburzenie snu. W zależności od indywidualnych cech charakteru, nerwica może rozwinąć się po krótszym lub dłuższym czasie występowania ujemnych bodźców zewnętrznych.

Bardzo często chory tak naprawdę nie zdaje sobie sprawy z choroby i zgłasza się do lekarza, kiedy zaczynają doskwierać mu dolegliwości somatyczne. Zdarza się, że nerwica zostaje zdiagnozowana po zgłoszeniu się do lekarza z częstym bólem i zawrotami głowy, dusznościami, bólem w okolicy serca lub problemami z układem pokarmowym, takimi jak: zgaga, biegunki, zaburzenia łaknienia.

Bardzo często powodem, dla którego chorzy zgłaszają się do lekarza są problemy seksualne: brak erekcji lub przedwczesny wytrysk u mężczyzn oraz oziębłość seksualna i brak orgazmu u kobiet. Bardzo ważne jest, aby tego typu objawów nie lekceważyć, gdyż mogą one doprowadzić nawet do depresji.