Skip to main content

Alkoholizm – objawy, przyczyny i skutki

Alkoholizm, znany także jako zaburzenie używania alkoholu, jest chorobą uzależnienia, charakteryzującą się niekontrolowanym spożywaniem alkoholu i silnym pragnieniem jego konsumpcji. To stan, w którym konsumpcja alkoholu dominuje nad zdolnością jednostki do prowadzenia normalnego życia, pomimo oczywistych szkód zdrowotnych i społecznych. Rozumienie alkoholizmu jako choroby wymaga uwzględnienia zarówno aspektów fizycznych, jak i psychologicznych uzależnienia.

Typowe objawy alkoholizmu

Objawy alkoholizmu mogą być różnorodne i zależeć od indywidualnych cech osoby uzależnionej oraz stopnia zaawansowania choroby. Do najbardziej typowych objawów należą:

 • Nadmierne i regularne spożywanie alkoholu: Osoba uzależniona często pije więcej i dłużej niż planowała.
 • Utrata kontroli: Trudności z ograniczeniem lub zaprzestaniem picia, mimo podjętych prób.
 • Tolerancja: Potrzeba coraz większych ilości alkoholu, aby osiągnąć ten sam efekt.
 • Objawy odstawienia: Występują fizyczne objawy, takie jak drżenie, pocenie się, nudności, a nawet drgawki po zaprzestaniu picia.
 • Zaniedbywanie obowiązków: Osoba uzależniona może zaniedbywać swoje obowiązki zawodowe, rodzinne lub społeczne na rzecz picia.
 • Kontynuacja picia mimo negatywnych konsekwencji: Utrzymujące się spożywanie alkoholu, nawet jeśli prowadzi to do problemów zdrowotnych, rodzinnych czy zawodowych.
 • Zmniejszona aktywność w innych dziedzinach życia: Zaniedbywanie hobby, spotkań towarzyskich czy innych zainteresowań.

Najczęstsze przyczyny alkoholizmu

Rozwój alkoholizmu jest zazwyczaj efektem wielu czynników, które można podzielić na genetyczne, środowiskowe i psychologiczne. Czynniki genetyczne odgrywają kluczową rolę, ponieważ określone mutacje genetyczne mogą zwiększać predyspozycje do uzależnienia. Ważnym aspektem są także środowiskowe, takie jak wzorce picia obserwowane w rodzinie, presja społeczna, zwłaszcza wśród młodzieży, czy łatwy dostęp do alkoholu. Czynniki psychologiczne obejmują problemy takie jak depresja, lęki, stres, niska samoocena, a także historię traum czy nadużyć. Niejednokrotnie alkohol staje się sposobem na radzenie sobie z problemami życiowymi, emocjonalnymi, co stopniowo przeradza się w zależność.

Skutki alkoholizmu dla zdrowia i życia osobistego

Długotrwałe nadużywanie alkoholu niesie ze sobą poważne konsekwencje zdrowotne. Fizycznie, obejmuje to uszkodzenia wątroby, w tym marskość, choroby serca, nadciśnienie, a także zwiększone ryzyko różnych rodzajów nowotworów, takich jak rak wątroby, przełyku czy jamy ustnej. Alkohol wpływa również negatywnie na układ nerwowy, co może prowadzić do zaburzeń pamięci i koordynacji, a w skrajnych przypadkach do trwałych uszkodzeń mózgu. Z punktu widzenia zdrowia psychicznego, alkoholizm często wiąże się z depresją, lękami, zaburzeniami snu oraz może pogłębiać istniejące zaburzenia psychiczne. Co więcej, alkoholizm może prowadzić do rozpadu relacji rodzinnych, utraty pracy, problemów finansowych oraz izolacji społecznej. W skrajnych przypadkach, uzależnienie od alkoholu może prowadzić do sytuacji życiowo zagrożenia, w tym przemocy domowej, wypadków drogowych czy samobójstw.

Formy pomocy dla osób uzależnionych

Istnieje wiele form wsparcia i leczenia dla osób zmagających się z alkoholizmem, które mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb i sytuacji pacjenta:

 • Profesjonalna terapia psychologiczna: Terapeuci specjalizujący się w uzależnieniach mogą pomóc w zrozumieniu przyczyn uzależnienia i rozwoju strategii radzenia sobie z trudnościami.
 • Programy odwykowe i detoksykacyjne: Stacjonarne lub ambulatoryjne programy leczenia, które często obejmują detoksykację i wsparcie w odzyskiwaniu trzeźwości.
 • Leczenie farmakologiczne: Leki mogą być przepisywane w celu zarządzania objawami odstawienia lub zmniejszenia pragnienia alkoholu.
 • Grupy wsparcia: Programy takie jak Anonimowi Alkoholicy oferują wsparcie rówieśnicze i model 12 kroków do trzeźwości.
 • Wsparcie rodziny i przyjaciół: Bliscy mogą odgrywać kluczową rolę w procesie leczenia, oferując wsparcie emocjonalne i motywację do zmiany.
 • Specjalistyczne ośrodki leczenia uzależnień: Takie jak “ośrodek leczenia alkoholizmu Wrocław“, które oferują kompleksowe programy leczenia, włączając w to terapię indywidualną, grupową oraz różnorodne zajęcia wspierające zdrowienie.

Ważne jest, aby osoby zmagające się z alkoholizmem wiedziały, że pomoc jest dostępna i że odzyskanie kontroli nad swoim życiem jest możliwe przy odpowiednim wsparciu i zaangażowaniu.